Scroll down

O_
About
Artchitecture

Architektura to pasja, do której dodajemy umiejętności w kierowaniu procesem projektowania, entuzjazmem, niezawodnością i wrodzonymi talentami naszego zespołu. Jesteśmy zaangażowani w proaktywne zintegrowane podejście do projektowania współpracy, które łączy zasady planowania, inżynierii i zrównoważonego rozwoju w celu stworzenia nowoczesnej architektury. Architecture is a passion to which we add skill in directing the design process, enthusiasm, reliability and the inborn talents of our team. We are committed to a pro-active integrated approach to collaborative design that brings together planning, engineering and sustainable principles to create modern architecture.

Artchitecture

Jesteśmy architektami, którzy koncentrują się na świadczeniu usług architektonicznych, urbanistycznych, i wnętrzarskich. Zapewniamy zarządzanie projektem i koordynację każdego projektu we własnym zakresie_We are architects who focus on providing architectural, urban planning, and interior design services. We ensure the design management and coordination of each project in-house.

Nasz Cel_Our Aim

Projektowanie urbanistyczne, które jednoczy, architektura, która fascynuje, projektowanie wnętrz, które inspiruje, projektowanie biofiliczne, które łączy, certyfikacja well, która gwarantuje, i zarządzanie procesem, które zapewniają sukces.

Urban design that unites, architecture that captivates, interior design that inspires, biophilic design that connects, well certification that guarantees, and management that ensures success

01.
0
PROJEKTY PROJECTS
0
KLIENCI CLIENTS
0
NAGRODY AWARDS

WSPÓLNICY_PARTNERS

Zespół jest równie dobry jak jego przywódcy_A team is as good as its leaders.

Mark Kubaczka

WSPÓLNIK_PARTNER

Firma została założona w 1991 roku przez Marka Kubaczka. Mark studiował w Londynie i Oksfordzie i ma uprawnienia jako architekt w Wielkiej Brytanii i Polsce.
Przed Artchitecture Mark był międzynarodowym dyrektorem pracowni Denton Corker Marshall i dyrektorem firmy Fitch Benoy. Kierował realizacją oraz uczestniczył w pracach projektowych budynków komercyjnych, ambasad, wysokościowych, budynków biurowych , jak i mieszkalnych, zakładów produkcyjnych oraz centrów handlowych w wielu krajach.
The practice was founded in 1991 by Mark Kubaczka. Mark studied in London and Oxford and is a registered architect in the UK and Poland.
Prior to Artchitecture, Mark was the international director of Denton Corker Marshall and the director of the company Fitch Benoy. He has led the design and implementation of award-winning public spaces, mixed commercial developments, embassies, high-rise buildings, office buildings as well as residential, production plants and shopping centres in many countries.

Jowita Kubaczka

WSPÓLNIK_PARTNER

Jowita ukończyła studia architektoniczne w Warszawie i ma uprawienia Polskie w architekturze.
Jowita dołączyła do Artchitecture w 1995 r., A od 2003 r. Jest wspólnikiem firmy i pełni rolę dyrektora projektów.
Z naturalnym talentem do projektowania i wyczuciem presztrzeni Jowita Kubaczka koncentruje swoją pasję do projektowania, kierując codziennym „wyglądem i stylem” naszych prac projektowych oraz prowadząc nasze międzynarodowe i krajowe opracowania konkursowe.
Jowita completed her architectural studies in Warsaw and is a fully registered architect in Poland.
Jowita joined Artchitecture in 1995 and from 2003 she is a partner in the firm and has fulfilled the role of project director.
With a natural talent for design and perceptive feel for projects, Jowita Kubaczka concentrates her passion for design in directing the day to day “look and feel” of our project work and by leading our international and national design competition entries.

02.

REFERENCJE_REFERENCES

TO JEST TO, CO NASI KLIENCI MÓWIĄ O NAS_THIS IS WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US.

GILLETTE

GILLETTE

"

Artchitecture odpowiadał za projekt zagospodarowania terenu, pozwolenia, projekt architektoniczny i wnętrz naszego obiektu w Lódżi o powierzchni 99 000 m2. Ich profesjonalne podejście pozwoliło na pomyślne zakończenie projektu w ograniczonym czasie. Mogę śmiało polecić Artchitecture jako firmę godną zaufania i kompetentną w swojej dziedzinie”

Nigel Raven – Facilities and Engineering services manager

"

GILLETTE

GILLETTE

"

“Artchitecture was responsible for the site planning, permitting, architectural and interior design of our 99 000 m2 Lódż facility.  Their professional approach allowed the project to be completed successfully within tight time constraints.  I can confidently recommend Artchitecture as a reliable company and highly competent in their field”

Nigel Raven – Facilities and Engineering services manager

"

AVESTUS REAL ESTATE

AVESTUS REAL ESTATE

"

“Ninieszym potwierdam że Artchitecture wykonała projekt architektoniczny oraz projekt wnętrz dwóch budynków biurowych International Business Center o powierzchni 57 996 m2 oraz wartości 65 000 000 dolarów amerykańskich .. wymienione pracy zostały wykonane profesionalnie, należycie, zgodnie z kontraktem oraz w terminie”

Bartosz Puzdrowski – Członek zarządu

"

AVESTUS REAL ESTATE

AVESTUS REAL ESTATE

"

“I would like to confirm that Artchitecture designed the architectural design and interior design for two office buildings of the International Business Center with an area of 57 996 m2 and a value of US $ 65,000,000. The aforementioned work was done professionally, with due care and skill, in accordance with the contract and on time”

Bartosz Puzdrowski – Member of the board

"

PURE JATOMI HEALTH AND FITNESS

PURE JATOMI HEALTH AND FITNESS

"

“Artchitecture zaprojektował 18 klubów zdrowia i fitness dla nas i jesteśmy bardzo zadowoleni wysokim poziomem usług nam swiądczonych”

Marcin Mycek – Director of Construction Operations

"

PURE JATOMI HEALTH AND FITNESS

PURE JATOMI HEALTH AND FITNESS

"

“Artchitecture has design 18 health and fitness clubs for us and we are very pleased with the high standard of service received

Marcin Mycek – Director of Construction Operations

"

03.
© artchitecture 2020
Back to top