Centrum Sztuki Sundsvall Sundsvall, Szwedcja_Sundsvall, Sweden
  • Klient_Client : Miasto Sundsvall

Głównym zadaniem konkursowym było stworzenie koncepcji nowego obiektu połączonego z istniejącym centrum kultury, mieszczącego dwie duże i dwie mniejsze sale o charakterze teatralno-widowiskowym, sale prób oraz część socjalną, magazynową i biurową. Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie nowej przestrzeni miejskiej opartej w swych gabarytach na wielkosci istniejącego rynku zabytkowej części miasta oraz obiektu mającego stanowic formę architektonicznej ikony i symbolu miasta.

The principal competition task was to create a concept of a new building comprising two bigger and two smaller theatres and show audiences, social, warehouse and office space, connected with the existing cultural centre. The basic project foundation was to design a new town space of the similar volume as the plaza located in the historic part of the town and to create at the same time the iconic architectural object that would become the symbol of the town of Sundsvall.

© artchitecture 2020
Back to top