Coca_Cola Niepołomice, Polska_Niepołomice, Poland
  • Klient_Client : Coca Cola Poland Services sp. z o. o.

Nagroda Polskiego Ministerstwa środowiska i budownictwa “Budynek Roku” (kategoria przemysłowa)

Polish Ministry of Environment and Construction Building of the Year Award (Industrial Category)

Fabryka rozlewni i dystrybucji napojów Coca-Cola East Central Europe została zlokalizowana na otwartym terenie zielonym w Niepołomicach w południowej Polsce. Obecnie jest zlokalizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Na 55 tys m2 powierzchni budynków fabryki zlokalizowano część produkcyjną, magazynową, zadaszone stanowiska załadunkowe, dział uzdatniania wody, warsztaty samochodowe, stanowiska paliwowe oraz część biurową. W projekcie przewidziano możliwość dwukrotnego powiększenia powierzchni istniejącego budynku. Nasza firma opracowała szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji i była w pełni odpowiedzialna za koordynację prac wszystkich zaangażowanych w realizację projektu konsultantów i specjalistów

This award-winning facility produces approximately one-third of Coca-cola’s products for Poland. In its time the building expressed a forward-thinking approach to industrial architecture where form literally followed function, Its success was a factor in Artchitecture obtaining further commissions from the Coca Cola group (another production facility in Romania and HQ administration offices for Poland in Warsaw)

© artchitecture 2020
Back to top