Technoport Warszawa Polska _ Warsaw Poland
  • Klient_Client : Warszawski Park Technologiczny

Nagroda WA World Architecture Community

WA World Architecture Community Award

Projekt przyszłego Warszawskiego Parku Technologicznego to próba stworzenia architektury zrównoważonego rozwoju, zmierzającej do zmniejszenia oddziaływania zabudowy na środowisko i spojrzenie na przestrzeń przez pryzmat ekologii, z zamiarem zminimalizowania skutków przeobrażania przyrody przez człowieka.

Udział w konkursie pozwolił nam na przedstawienie projektu budynku, który stanowi odzwierciedlenie tej idei. Biorąc pod uwagę kontekst miejsca, w którym zaplanowano powstanie budynku założono formę zewnętrzną budynku, oraz użyte do jej kształtowania materiały spójne z otaczającym planowaną inwestycję krajobrazem.

Projekt ten stanowi symbol nowoczesnego projektowania poprzez pryzmat ekologii, ochrony środowiska i poszanowania przestrzeni.

A II award-winning concept project in a competition announced for a project of an office building of Warsaw Technology Park – the first Warsaw technology incubator. A creased form of the building and the masses of soil overgrown by short vegetation are coherent with the surrounding landscape, creating the acoustic screen for the designed structure. The total surface is 7 014m2, the total usable surface is 3 380.9m2, 1 underground-, 2 above-ground floors, 13 underground parking spaces, about 100 temporary on-ground parking spaces.

© artchitecture 2020
Back to top