Bulwary Wiślane _ Wisła Boulevards Warszawa Polska _ Warsaw Poland
  • Klient_Client : Miasto stołeczne Warszawy
  • Współpraca_Collaboration : RS Architektura Krajobrazu

Nagrodę Prezydenta M.ST.Warszawy Grand Prix Architektoniczną 2017 

Nagroda architektoniczna 2017 mieszkańców warszawy 

Nagrodę Architektoniczną Prezydenta M.ST.Warszawy w kategorii najlepsza przestrzeń publiczna

Eurobuild SARP Nagroda w Architekturze za naj lepsza przesztrzeń publiczna 

Nagroda architektoniczna prezydenta m. st. warszawy za naj lepsza przestrzeń publiczna 2015

President of Warsaw’s 2017 Grand Prix Architectural award 

The Residents of Warsaw Architectural award 2017

President of Warsaw’s Architectural award for the “Best Public Space of 2017” 

Eurobuild and SARP Festival of Architecture Award for “Best Public Space of 2016” 

President of Warsaw’s Architectural award for the “Best Public Space of 2015” 

 

Ten zwycięski projekt międzynarodowego konkursu został opracowany we współpracy z architektami krajobrazu RS AK, i projektantami branżowymi firmy Arup. Projekt dotyczy 2-kilometrowego odcinka zachodniego brzegu Wisły w centrum Warszawy.

Po długiej przerwie wielokrotnie nagradzany projekt architektoniczny przekształcił lewy brzeg Wisły w oazę wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta

This international competition winning project was designed in collaboration with RS AK landscape architects, with engineering provided by Arup. The project is for a 2km stretch of the West bank of the Wisła river in central Warsaw.

After a long break, Artchitecture’s multi-award winning design has transformed the left bank of the Wisła into an oasis of rest and recreation for the residents of the city.

© artchitecture 2020
Back to top