Film
Bulwary Wiślane

Krótki video o projekcie Bulwary Wiślane - A short video about the Vistula Boulevards project