British embassy and Ambassador's residence Warszawa, Polska_Warsaw, Poland
  • Klient_Client : UK FCO
  • Współpraca_Collaboration : Denton Corker Marshall

Ten projekt, z wykorzystaniem istnieją działkę gdzie się mieści ambasadora rezydencja w Warszawie to nowy nowoczesny budynek ambasady i nowej rezydencjii na jednym kampusie. Program zostałzaprojektowany w ramach ścisłych ograniczeńkonserwatorskich i zajął drugie miejsce w konkursie zmkniętym ograniczonym. Artchitecture udałsię do współpracy jako lokalny partner z zwycięcą firmą.

This project, making use of the existing ambassador’s residence site in Warsaw provides a new modern embassy building and new residence building on one campus. The scheme was designed within the tight constraints of the warsaw conservator and took second place in a limited invited design competition. Artchitecture went on to work as a local design partner to the competition’s overall winner.

© artchitecture 2020
Back to top