Centrum Banku Śląskiego
  • Klient_Client : ING Real Estate sp. z o. o.

Nagroda Prezydenta Katowic i SARP

President of Katowice and SARP special award

Ukończony projekt jest nie tylko na wskroś nowoczesnym bydunkiem biurowym i główną siedzibą banku, ale również integralnym i istotnym elementem otaczającej go przestrzeni miejskiej. Projekt jest bezpośrednim wynikiem ograniczeń przestrzennych i funkcjonalnych, jak i szczegółowych badań historii zabudowy tej części miasta oraz rynkowej analizy możliwości jej urbanistycznego rozwoju w przyszłości.Pojęcie finansowej stabilności i bezpieczeństwa jest dziś wyrażane w architekturze poprzez nowoczesność, dostępność i otwartość. Spójna, purystyczna forma, starannie dobrane detale wraz z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów wykończeniowych tworzą obraz siedziby nowoczesnej bankowości.

The award winning design of the Bank Śląski Headquarters is not only a highly modern office building and bank HQ, it is also an integral and important element in the surrounding urban fabric.The concept of financial stability and security is understood and realised by our design team through a sense of modernity, access and openness. A coherent purist form, sensitively detailed, linked with the use of high quality finishes forms the impression of the modern banking headquarters. To get away from the creation of a characterless, bland and unfriendly environment – the antithesis of a public space, we made use of several “humanising” architectural elements. By far the most significant of these is the atrium, the main circulation artery and heart of the development,a public street with places for rest and relaxation in it’s restaurant or café, and into which the bank’s offices open through a sequence of colourfully accented balconies, bridges and visual links.

© artchitecture 2020
Back to top