Nowe Orłowo Gdynia Polska_Gdynia Poland

Celem prac projektowych było stworzenie spójnej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla potrzeb realizacji zamierzenia prestiżowej zabudowy zespołu budynków mieszkalnych oraz budynków mieszkalno- usługowych na terenie nadmorskiej dzielnicy Nowe Orłowo w Gdyni.

Analizując wymogi oraz możliwości zagospodarowania terenu w oparciu o założenia inwestorskie ,uwarunkowania lokalizacyjne oraz krajobrazowe zaproponowano spójny i czytelny układ przestrzenny nowej zabudowy.Cele stawiane to spełnienie zadań programowych oraz wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Nowe Orłowo. Obszar objęty pracami projektowymi ograniczają ulice Orłowskiej i Spacerowej , oraz Szyprów .

The aim of the project was to develop an interesting and coherent urban plan for the execution of a mixed residential and commercial development in Nowe Orłowo, Gdynia. Artchitecture proposed a coherent and legible spatial arrangement in a masterplan that met the requirements of the city urban plan for this sensitive coastal area. The area covered by the masterplan is bounded by the Orłowska, Spacerowa, and Szyprów streets .

© artchitecture 2020
Back to top