TRUMPF POLSKA Warszawa Polska _ Warsaw Poland
  • Klient_Client : Trumpf Polska
  • Współpraca_Collaboration : Barkow Leibinger

Nagroda PZITB Budowa roku III stopnia

Third place in the PZITB Best Construction of the year awards

 

Nowa siedziba Trumpf Polska w Warszawie, mieszcząca zarówno pomieszczenia biurowe jak również część ekspozycyjną,  reprezentuje prototyp budynku industrialnego w ekonomicznym wydaniu. Prostota formy powiązana została z rozbudowaną strukturą elewacji oraz zróżnicowanym układem wnętrz.

Kreatywna ,satysfakcjonująca oraz estetycznie wymagająca współpraca z berlińskim biurem architektonicznym Barkow Leibinger zaowocowała projektem wyjątkowego miejsca pracy.  Realizacja którego miała miejsce w szybkim procesie 12 miesięcy budowy.

Trumpf Poland’s new headquarters in Warsaw, housing offices and exhibition areas, represent a prototype for an economically constructed industrial building combining a simple form with complex surfaces and differentiated interior spaces.

The successful creative and challenging aesthetic collaboration with the Berlin based architects Barkow Leibinger created an interesting work environment built within a quick twelve-month construction period.

© artchitecture 2020
Back to top