Nasza pracownia współpracowała z zespołem Shimizu Design przy  przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Powstała inwestycja jest częścią znaczącego zespołu przemysłowego – fabryki, która miała produkować najnowocześniejsze silniki Diesla w ilości 300 tys. sztuk rocznie. Powierzchnia całkowita fabryki to 42 750 m2, gdzie powierzchnia użytkowa stanowiła 41 555 m2, a łączna kubatura to blisko 4 mln m3.

Dodatkowo w tym etapie realizacji zostały zrealizowane: budynek biurowy o powierzchni użytkowej 3 565m2, budynek ochrony, oczyszczalnia ścieków oraz schron (wg. odrębnego pozwolenia) o łącznej powierzchni zabudowy przekraczającej 43 tys. m2.

The Isuzu plant development was one of the first buildings of such scale in Poland and the first one as big created by a Japanese corporation in Poland, worth 370 million Euro.

A two-stage development was planned.

This first stage of the development consisted of the construction of the production-warehouse hall, the administrative and social building, the containers’ depot, the road infrastructure, parking space, the electric and gas systems, the water and wasted water disposal administration system, the communication and site master-planning, the gas reduction station, the gate-keeper building and the ammonia repository.

© artchitecture 2020
Back to top